Spela Baccarat

Baccarat är ett kortspel med långa anor. De flesta tror att det har sitt ursprung i öster då de flesta som spelar baccarat på ett casino är asiater. Detta stämmer inte alls utan spelet kom ursprungligen från Italien men förfinades och utvecklade i Frankrike under 1400-talet. Det finns tre stycken varianter av baccarat och i denna artikeln ska vi gå igenom de grundläggande elementen i varje spel men koncentrera oss lite extra på Punto Banco då det är oftast detta spel som erbjuds av casinon, både landbaserade och online. Man kan enbart satsa på tre saker. Punto, Banco eller Egalite. Detta översätts till ungefär Spelare, Bank och oavgjort. Dock är det inget spel där man måste vara spelare. Man kan satsa på att man tror att rutan Banco vinner likväl som på rutan Punto. Därför liknas detta spelet oftast vid att satsa på rött eller svart vid rouletteborden.

Värden på kort

I baccarat så är alla 10-tal värda noll, eller baccarat som termen för noll är i spelet Baccarat. Spelet är unikt på så sätt som ett av de enda spelen i världen som namngetts av det värsta man kan få, jämför exempelvis med Black Jack. Ess är alltid värt 1 och 2-9 har sina vanliga värden. Man kan heller inte överstiga talet 9 så man plockar helt enkelt bort alla tiotal. Om de kort som ligger på Banco är KQ8 har man inte 28 utan man har 8. Alla tiotal tas genast bort. Meningen med spelet är att komma så nära 9 som möjligt.

Spelet

Baccarat har som sagt tre olika versioner och alla versioner har vissa olikheter. Några av olikheterna är extremt stora. I Punto Banco finns det dragningsregler för hur korten ska dras då det här enbart är ett spel mot banken. I de två andra versionerna spelar man däremot mot varandra och på så sätt väljer man själv lite om man vill ta extrakort. Mer om det i separata artiklar om spelen Baccarat Banque och Chemin de fer. Dragningsreglerna i Punto Banco är även de så komplicerade så de förtjänar en helt egen artikel. Här ska vi istället koncentrera oss på hur man spelar Punto Banco. Det är ett spel som består av 6 stycken kortlekar, precis som Black Jack oftast gör. När korten är blandade och satsningar har gjorts ger dealern två kort var till Punto och Banco genom ordningen Punto, Banco, Punto, Banco. Beroende på de sammanlagda tal som nu visas kan antingen ett tredje kort delas ut eller så är spelet helt enkelt över. Mer om det i avdelningen om dragningsreglerna. Om man satsat på det som kom närmast 9 vinner man 1:1. Om man satsat på egalite, som är när båda får samma värde, vinner man 8:1. På de flesta seriösa casinon får alla spelare tillbaka sina insatser om egalite utfaller. Man förlorar alltså inte även om man satsat på Punto eller Banco. De flesta som spelar Punto Banco gillar att hålla lite statistik och skriver därför ofta upp vad som kommer för att försöka hitta mönster och förutse vad nästa kommer bli.